3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. استقامت مسلمان؛ برتر از چهل سال عبادت

استقامت مسلمان؛ برتر از چهل سال عبادت

پیامبرگرامی اسلام (صلی‌الله علیه و آله و سلم):
یک روز استقامت و پایداری مسلمان در اماکن جهان، برای او از چهل سال عبادت بهتر و والاتر است. (مستدرک، ج ١١، ص ٢١)

0
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. استقامت مسلمان؛ برتر از چهل سال عبادت
0

استقامت مسلمان؛ برتر از چهل سال عبادت

پیامبرگرامی اسلام (صلی‌الله علیه و آله و سلم):
یک روز استقامت و پایداری مسلمان در اماکن جهان، برای او از چهل سال عبادت بهتر و والاتر است. (مستدرک، ج ١١، ص ٢١)

تصویر
فهرست