3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. مجاهدان آمرزیده میشوند…

مجاهدان آمرزیده میشوند…

پیامبرگرامی اسلام (صلی‌الله علیه و آله و سلم)»:
مجاهد همین که از آستانة منزل خود قدم بیرون گذاشت خداوند فرشته‌ای می‌فرستد و گناهان پرونده‌اش را به کلی محو و پاک می‌نماید. (مستدرک، ج ١١، ص ١٣)

0
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. مجاهدان آمرزیده میشوند…
0

مجاهدان آمرزیده میشوند…

پیامبرگرامی اسلام (صلی‌الله علیه و آله و سلم)»:
مجاهد همین که از آستانة منزل خود قدم بیرون گذاشت خداوند فرشته‌ای می‌فرستد و گناهان پرونده‌اش را به کلی محو و پاک می‌نماید. (مستدرک، ج ١١، ص ١٣)

تصویر
فهرست