2
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. سبک زندگی اسلامی در کلام امام خامنه ای ۸

سبک زندگی اسلامی در کلام امام خامنه ای ۸

سبک زندگی اسلامی در کلام امام خامنه ای

هویّت انسان به فرهنگ او است، به دانسته‌های او است، به سبک زندگی او است.۱۳۹۸/۰۲/۱۱

0
2
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. سبک زندگی اسلامی در کلام امام خامنه ای ۸
0

سبک زندگی اسلامی در کلام امام خامنه ای ۸

سبک زندگی اسلامی در کلام امام خامنه ای

هویّت انسان به فرهنگ او است، به دانسته‌های او است، به سبک زندگی او است.۱۳۹۸/۰۲/۱۱

تصویر
فهرست