3
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. سبک زندگی اسلامی در کلام امام خامنه ای ۵

سبک زندگی اسلامی در کلام امام خامنه ای ۵

سبک زندگی اسلامی در کلام امام خامنه ای

یکی از مهم‌ترین اهداف دشمنان ملّت ایران و دشمنان اسلام این است که سبک زندگی مسلمانها را عوض کنند و شبیه به سبک زندگی خودشان بکنند. ۱۳۹۴/۱۰/۱۴

0
3
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. سبک زندگی اسلامی در کلام امام خامنه ای ۵
0

سبک زندگی اسلامی در کلام امام خامنه ای ۵

سبک زندگی اسلامی در کلام امام خامنه ای

یکی از مهم‌ترین اهداف دشمنان ملّت ایران و دشمنان اسلام این است که سبک زندگی مسلمانها را عوض کنند و شبیه به سبک زندگی خودشان بکنند. ۱۳۹۴/۱۰/۱۴

تصویر
فهرست