2
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. سبک زندگی اسلامی در کلام امام خامنه ای ۲

سبک زندگی اسلامی در کلام امام خامنه ای ۲

سبک زندگی اسلامی در کلام امام خامنه ای
امام خامنه ای:

۲) تلاش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران، زیانهای بی‌جبران اخلاقی و اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و ملّت ما زده است؛ مقابله با آن، جهادی همه‌جانبه و هوشمندانه میطلبد که باز چشم امید در آن به شما جوانها است ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

0
2
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. سبک زندگی اسلامی در کلام امام خامنه ای ۲
0

سبک زندگی اسلامی در کلام امام خامنه ای ۲

سبک زندگی اسلامی در کلام امام خامنه ای
امام خامنه ای:

۲) تلاش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران، زیانهای بی‌جبران اخلاقی و اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و ملّت ما زده است؛ مقابله با آن، جهادی همه‌جانبه و هوشمندانه میطلبد که باز چشم امید در آن به شما جوانها است ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

تصویر
فهرست