1
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. از بیانات آیة الله جوادي آملی

از بیانات آیة الله جوادي آملی

حضرت آیة الله جوادي آملی:
حضرت سیدالشهداء نفرمود من با یزید بیعت نمی‌کنم؛ فرمود: «مِثْلِی لَا یُبَایعُ مِثْلَ یزید بن معاویة»؛ [بحارالأنوار، ج۴۴، ص٣٢۵] فرمود هرکس آزاداندیش است، حسینی فکر می‌کند؛ مثل من فکر می‌کند، زیر بار ظلم نمی‌رود.

0
1
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. از بیانات آیة الله جوادي آملی
0

از بیانات آیة الله جوادي آملی

حضرت آیة الله جوادي آملی:
حضرت سیدالشهداء نفرمود من با یزید بیعت نمی‌کنم؛ فرمود: «مِثْلِی لَا یُبَایعُ مِثْلَ یزید بن معاویة»؛ [بحارالأنوار، ج۴۴، ص٣٢۵] فرمود هرکس آزاداندیش است، حسینی فکر می‌کند؛ مثل من فکر می‌کند، زیر بار ظلم نمی‌رود.

تصویر
فهرست