4
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. قیام امام حسین غلیه السلام, مبنای وحدت

قیام امام حسین غلیه السلام, مبنای وحدت

اگر قیام حضرت سیدالشهدا(علیه السلام) نبود، امروز هم ما نمی‌توانستیم پیروز بشویم. تمام این وحدت کلمه‌ای که مبدا پیروزی ما شد، برای خاطر این مجالس عزا و این مجالس سوگواری و این مجالس تبلیغ و ترویج اسلام شد. سید مظلومان یک وسیله‌ای فراهم کرد برای ملت که بدون اینکه زحمت باشد برای ملت، مردم مجتمعند.
صحیفه امام خمینی (ره)، ج ۱۷، ص ۵۵

0
4
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. قیام امام حسین غلیه السلام, مبنای وحدت
0

قیام امام حسین غلیه السلام, مبنای وحدت

اگر قیام حضرت سیدالشهدا(علیه السلام) نبود، امروز هم ما نمی‌توانستیم پیروز بشویم. تمام این وحدت کلمه‌ای که مبدا پیروزی ما شد، برای خاطر این مجالس عزا و این مجالس سوگواری و این مجالس تبلیغ و ترویج اسلام شد. سید مظلومان یک وسیله‌ای فراهم کرد برای ملت که بدون اینکه زحمت باشد برای ملت، مردم مجتمعند.
صحیفه امام خمینی (ره)، ج ۱۷، ص ۵۵

تصویر
فهرست