2
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. وحدت در کلام علمای اهل سنت ۴

وحدت در کلام علمای اهل سنت ۴

شیخ محمد الفحام از اعضای اصلی دارالتقریب مصر
ازجمله وظایف علمای امت (به‌رغم اختلاف در گرایش مذهبی آن‌ها) این است که این برادری را پاس دارند و آن را از هر آن‌چه که ممکن است آسیبی بدان رساند یا هر عامل تفرقه‌ای که خدای متعال در کتاب آسمانی خود محکوم و ناپسند شمرده برکنار دارند.
الرسول یدعوکم، حسن سعید، ص۴۸۰

0
2
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. وحدت در کلام علمای اهل سنت ۴
0

وحدت در کلام علمای اهل سنت ۴

شیخ محمد الفحام از اعضای اصلی دارالتقریب مصر
ازجمله وظایف علمای امت (به‌رغم اختلاف در گرایش مذهبی آن‌ها) این است که این برادری را پاس دارند و آن را از هر آن‌چه که ممکن است آسیبی بدان رساند یا هر عامل تفرقه‌ای که خدای متعال در کتاب آسمانی خود محکوم و ناپسند شمرده برکنار دارند.
الرسول یدعوکم، حسن سعید، ص۴۸۰

تصویر
فهرست