1
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. وحدت در کلام علمای اهل سنت ۳

وحدت در کلام علمای اهل سنت ۳

شیخ محمود شلتوت
مذهب جعفرى مشهور به مذهب شیعه اثنا عشرى، مذهبى است که همچون سایر مذاهب اهل سنت، عمل به آن شرعاً جایز است و مسلمانان باید این را بدانند و از تعصب ناحق نسبت به مذاهب خاص رهایى یابند.

0
1
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. وحدت در کلام علمای اهل سنت ۳
0

وحدت در کلام علمای اهل سنت ۳

شیخ محمود شلتوت
مذهب جعفرى مشهور به مذهب شیعه اثنا عشرى، مذهبى است که همچون سایر مذاهب اهل سنت، عمل به آن شرعاً جایز است و مسلمانان باید این را بدانند و از تعصب ناحق نسبت به مذاهب خاص رهایى یابند.

تصویر
فهرست