3
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. وحدت در کلام علمای اهل سنت ۲

وحدت در کلام علمای اهل سنت ۲

شیخ محمد غزالى
هر کس حتى اگر با یک کلمه به این دو دستگى کمک کند، آیه زیر شامل حال او مى شود:” کسانی که دین خود را فرقه فرقه کردند و دسته دسته شدند، تو را با آنها کارى نیست. کار (مجازات) آنها با خداست. و خدا آنان را به کارهایى که مى کردند مجازات خواهد کرد سوره انعام /۱۵۹
کیف نفهم الاسلام، محمد غزالی السقا، ص۹۳

0
3
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. وحدت در کلام علمای اهل سنت ۲
0

وحدت در کلام علمای اهل سنت ۲

شیخ محمد غزالى
هر کس حتى اگر با یک کلمه به این دو دستگى کمک کند، آیه زیر شامل حال او مى شود:” کسانی که دین خود را فرقه فرقه کردند و دسته دسته شدند، تو را با آنها کارى نیست. کار (مجازات) آنها با خداست. و خدا آنان را به کارهایى که مى کردند مجازات خواهد کرد سوره انعام /۱۵۹
کیف نفهم الاسلام، محمد غزالی السقا، ص۹۳

تصویر
فهرست