2
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. وحدت در کلام علمای اهل سنت ۱

وحدت در کلام علمای اهل سنت ۱

شیخ محمد غزالى
با اینکه من در بسیارى از احکام ، نظرى برخلاف شیعه دارم، ولى معتقد نیستم که هر کس با نظرم مخالفت کند گناهکار است، موضع من در قبال برخی از آراى فقهى رایج در میان اهل سنت نیز همین است
کیف نفهم الاسلام، محمد غزالی السقا، ص۹۳

0
2
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. وحدت در کلام علمای اهل سنت ۱
0

وحدت در کلام علمای اهل سنت ۱

شیخ محمد غزالى
با اینکه من در بسیارى از احکام ، نظرى برخلاف شیعه دارم، ولى معتقد نیستم که هر کس با نظرم مخالفت کند گناهکار است، موضع من در قبال برخی از آراى فقهى رایج در میان اهل سنت نیز همین است
کیف نفهم الاسلام، محمد غزالی السقا، ص۹۳

تصویر
فهرست