5
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. اهل بیت و سیاست ۳

اهل بیت و سیاست ۳

امام مجتبى (علیه‌السلام) فرمود: سوگند به خدا، من حکومت و خلافت را تسلیم معاویه نکردم، مگر بدان سبب که یارانى براى نبرد با او نیافتم. چنانچه همراهانى میداشتم، شب و روز با وى (معاویه) جنگ میکردم
بحار الأنوار ج۴۴ ص۱۴۷

0
5
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. اهل بیت و سیاست ۳
0

اهل بیت و سیاست ۳

امام مجتبى (علیه‌السلام) فرمود: سوگند به خدا، من حکومت و خلافت را تسلیم معاویه نکردم، مگر بدان سبب که یارانى براى نبرد با او نیافتم. چنانچه همراهانى میداشتم، شب و روز با وى (معاویه) جنگ میکردم
بحار الأنوار ج۴۴ ص۱۴۷

تصویر
فهرست