4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. اهل بیت و سیاست ۲

اهل بیت و سیاست ۲

امام علی علیه السلام:
ای مردم کوفه اگر من با چیزی به جز زیر اندازم و مرکب سواریم و خدمتکارم از میان شما خارج شدم پس خیانتکار خواهم بود
بحار الأنوار ج۴۱ ص۱۳۷

0
4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. اهل بیت و سیاست ۲
0

اهل بیت و سیاست ۲

امام علی علیه السلام:
ای مردم کوفه اگر من با چیزی به جز زیر اندازم و مرکب سواریم و خدمتکارم از میان شما خارج شدم پس خیانتکار خواهم بود
بحار الأنوار ج۴۱ ص۱۳۷

تصویر
فهرست