3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. حق نمازهای پنجگانه

حق نمازهای پنجگانه

امام رضا علیه السلام
شيطان همواره از انسان مؤمن بيمناك است، تا زمانى كه نمازهاى پنجگانه را حفاظت و مراقبت مى‌كند. و هنگامى كه حق نمازها را تباه كرد، شيطان نسبت به او جرأت مى‌يابد و او را دچار گرفتاريهاى بزرگ مى‌كند
صحیفة الرضا ج۱ ص۴۲

0
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. حق نمازهای پنجگانه
0

حق نمازهای پنجگانه

امام رضا علیه السلام
شيطان همواره از انسان مؤمن بيمناك است، تا زمانى كه نمازهاى پنجگانه را حفاظت و مراقبت مى‌كند. و هنگامى كه حق نمازها را تباه كرد، شيطان نسبت به او جرأت مى‌يابد و او را دچار گرفتاريهاى بزرگ مى‌كند
صحیفة الرضا ج۱ ص۴۲

تصویر
فهرست