6
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. فضیلت شاد کردن مومنان

فضیلت شاد کردن مومنان

امام رضا علیه السلام:
نزد خدا عز و جل پس از ايمان كارى بهتر از شاد كردن مؤمنان نیست
تحف العقول، ص ۴۴۸

0
6
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. فضیلت شاد کردن مومنان
0

فضیلت شاد کردن مومنان

امام رضا علیه السلام:
نزد خدا عز و جل پس از ايمان كارى بهتر از شاد كردن مؤمنان نیست
تحف العقول، ص ۴۴۸

تصویر
فهرست