3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. کوشش در عبادت

کوشش در عبادت

امام رضا علیه السلام: کار شایسته و کوشش در عبادت را با تکیه بر محبّت آل محمد رها نکنید و محبّت آل محمد و تسلیم نسبت به امر آنان را با تکیه بر عبادت وامگذارید زیرا یکی از آن دو بدون دیگری پذیرفته نخواهد شد.
بحارالانوار، ج ۷۸، ص ۳۴۸

0
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. کوشش در عبادت
0

کوشش در عبادت

امام رضا علیه السلام: کار شایسته و کوشش در عبادت را با تکیه بر محبّت آل محمد رها نکنید و محبّت آل محمد و تسلیم نسبت به امر آنان را با تکیه بر عبادت وامگذارید زیرا یکی از آن دو بدون دیگری پذیرفته نخواهد شد.
بحارالانوار، ج ۷۸، ص ۳۴۸

تصویر
فهرست