4
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. اثرات پیروی نفس و دوری از تعالیم و متابعت انبیاء

اثرات پیروی نفس و دوری از تعالیم و متابعت انبیاء

آیت الله بهجت
تمام نقص بشر، در اثر پیروی نفس و دوری از تعالیم و متابعت انبیاء (علیهم السلام) است.
در محضر بهجت، ج۱، ص۳۸

0
4
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. اثرات پیروی نفس و دوری از تعالیم و متابعت انبیاء
0

اثرات پیروی نفس و دوری از تعالیم و متابعت انبیاء

آیت الله بهجت
تمام نقص بشر، در اثر پیروی نفس و دوری از تعالیم و متابعت انبیاء (علیهم السلام) است.
در محضر بهجت، ج۱، ص۳۸

تصویر
فهرست