2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. نهی از کشتن این چهار حیوان

نهی از کشتن این چهار حیوان

پيغمبر صلّى اللّٰه عليه و آله نهى كرد از كشتن زنبور عسل مورچه،هدهد و جغد
بحار الأنوار ج۶۱ ص۲۹۱

0
2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. نهی از کشتن این چهار حیوان
0

نهی از کشتن این چهار حیوان

پيغمبر صلّى اللّٰه عليه و آله نهى كرد از كشتن زنبور عسل مورچه،هدهد و جغد
بحار الأنوار ج۶۱ ص۲۹۱

تصویر
فهرست