1
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. حیوانات را به جان هم نندازید

حیوانات را به جان هم نندازید

رسول خدا صلّى اللّٰه عليه و آله نهى فرمود از به جان هم انداختن حيوانات با هم، جز سگ شكارى كه آن را استثنا كرد.
وسائل الشیعة ج۱۱ ص۵۲۲

0
1
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. حیوانات را به جان هم نندازید
0

حیوانات را به جان هم نندازید

رسول خدا صلّى اللّٰه عليه و آله نهى فرمود از به جان هم انداختن حيوانات با هم، جز سگ شكارى كه آن را استثنا كرد.
وسائل الشیعة ج۱۱ ص۵۲۲

تصویر
فهرست