3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. سگ ها را اسیر نکنید

سگ ها را اسیر نکنید

امام صادق(علیه السلام) میفرمایند:
کسي سگي را نگهداري نمي کند مگر اينکه هر روز از عمل او کاسته مي شود.
الکافي ج۶ ص ۵۵۲

0
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. سگ ها را اسیر نکنید
0

سگ ها را اسیر نکنید

امام صادق(علیه السلام) میفرمایند:
کسي سگي را نگهداري نمي کند مگر اينکه هر روز از عمل او کاسته مي شود.
الکافي ج۶ ص ۵۵۲

تصویر
فهرست