0
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. حیوانات را به ناحق نکشید

حیوانات را به ناحق نکشید

پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و اله فرمود:
هر حیوانی ـ پرنده یا غیرپرنده ـ که به ناحق کشته شود، در روز قیامت از قاتل خود شکایت خواهد کرد
ميزان الحكمة، ج۳، ص۱۳۴۶

0
0
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. حیوانات را به ناحق نکشید
0

حیوانات را به ناحق نکشید

پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و اله فرمود:
هر حیوانی ـ پرنده یا غیرپرنده ـ که به ناحق کشته شود، در روز قیامت از قاتل خود شکایت خواهد کرد
ميزان الحكمة، ج۳، ص۱۳۴۶

تصویر
فهرست