2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. مراعات حال حیوانات

مراعات حال حیوانات

امام صادق عليه السّلام فرمود:
چارپا شش حق بر صاحب خود دارد، بيشتر از توانش از آن بار نكشد، پشت آن را محل نشستن قرار ندهد كه روى آن سخن گويد، هنگامى كه پياده شد ابتدا علوفه آن را بدهد، بر آن نشانه و داغ نگذارد، به صورتش ضربه نزند؛ زيرا آن تسبيح خداوند مى‌گويد و هنگامى كه از كنار آب مى‌گذرد، به آن آب دهد.
وسائل الشیعة ج۱۱ ص۴۷۸

+1
2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. مراعات حال حیوانات
+1

مراعات حال حیوانات

امام صادق عليه السّلام فرمود:
چارپا شش حق بر صاحب خود دارد، بيشتر از توانش از آن بار نكشد، پشت آن را محل نشستن قرار ندهد كه روى آن سخن گويد، هنگامى كه پياده شد ابتدا علوفه آن را بدهد، بر آن نشانه و داغ نگذارد، به صورتش ضربه نزند؛ زيرا آن تسبيح خداوند مى‌گويد و هنگامى كه از كنار آب مى‌گذرد، به آن آب دهد.
وسائل الشیعة ج۱۱ ص۴۷۸

تصویر
فهرست