1
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. امامت در اندیشه شیعه ۶

امامت در اندیشه شیعه ۶

مقدس اردبیلی می نویسد:
بدان‌که مسأله امامت از اصول دین است نه از فروعی‌که متعلق افعال مکلفان قرار می گیرد.
الحاشیه علی الالهیات، ص۱۷۸

+1
1
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. امامت در اندیشه شیعه ۶
+1

امامت در اندیشه شیعه ۶

مقدس اردبیلی می نویسد:
بدان‌که مسأله امامت از اصول دین است نه از فروعی‌که متعلق افعال مکلفان قرار می گیرد.
الحاشیه علی الالهیات، ص۱۷۸

تصویر
فهرست