4
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. امامت در اندیشه شیعه ۳

امامت در اندیشه شیعه ۳

مقام معظم رهبری:
امام یعنی آن حاکم و پیشوایی که از طرف پروردگار در آن جامعه تعیین می شود
سیدعلی خامنه ای، ولایت ، ص ۱۸

+1
4
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. امامت در اندیشه شیعه ۳
+1

امامت در اندیشه شیعه ۳

مقام معظم رهبری:
امام یعنی آن حاکم و پیشوایی که از طرف پروردگار در آن جامعه تعیین می شود
سیدعلی خامنه ای، ولایت ، ص ۱۸

تصویر
فهرست