2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. خانواده در قرآن و حدیث ۱۰

خانواده در قرآن و حدیث ۱۰

امام صادق عليه السّلام فرمود:
خداوند عز و جلّ‌ خانه‌اى را كه در آن عروسى است دوست مى‌دارد و خانه‌اى را كه در آن طلاق است دشمن مى‌دارد
الکافي ج۶ ص۵۴

0
2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. خانواده در قرآن و حدیث ۱۰
0

خانواده در قرآن و حدیث ۱۰

امام صادق عليه السّلام فرمود:
خداوند عز و جلّ‌ خانه‌اى را كه در آن عروسى است دوست مى‌دارد و خانه‌اى را كه در آن طلاق است دشمن مى‌دارد
الکافي ج۶ ص۵۴

تصویر
فهرست