3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. خانواده در قرآن و حدیث ۶

خانواده در قرآن و حدیث ۶

امام صادق علیه السلام:
مرد مسلمان بعد از بهرۀ اسلام هيچ لذّت و بهره‌اى بالاتر از همسرى مسلمان نخواهد برد که گاه به اون نگاه کند مسرور و شاداب گردد.
وسائل الشیعة ج۲۰ ص۴۰

+1
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. خانواده در قرآن و حدیث ۶
+1

خانواده در قرآن و حدیث ۶

امام صادق علیه السلام:
مرد مسلمان بعد از بهرۀ اسلام هيچ لذّت و بهره‌اى بالاتر از همسرى مسلمان نخواهد برد که گاه به اون نگاه کند مسرور و شاداب گردد.
وسائل الشیعة ج۲۰ ص۴۰

تصویر
فهرست