3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. خانواده در قرآن و حدیث ۵

خانواده در قرآن و حدیث ۵

پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله:
در اسلام هیچ نهادى محبوب‌تر و عزیرتر از تشکیل خانواده در نزد خداوند بنا نشده است.
وسائل الشیعة ج۲۰ ص۱۴

+1
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. خانواده در قرآن و حدیث ۵
+1

خانواده در قرآن و حدیث ۵

پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله:
در اسلام هیچ نهادى محبوب‌تر و عزیرتر از تشکیل خانواده در نزد خداوند بنا نشده است.
وسائل الشیعة ج۲۰ ص۱۴

تصویر
فهرست