1
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. خانواده در قرآن و حدیث ۴

خانواده در قرآن و حدیث ۴

امام صادق علیه السلام :
مؤمن همواره خانواده خود را از دانش و ادب شايسته بهره مند مى سازد تا همه آنان را وارد بهشت كند
مستدرک الوسائل، ج ۱۲، ص۲۰۱

0
1
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. خانواده در قرآن و حدیث ۴
0

خانواده در قرآن و حدیث ۴

امام صادق علیه السلام :
مؤمن همواره خانواده خود را از دانش و ادب شايسته بهره مند مى سازد تا همه آنان را وارد بهشت كند
مستدرک الوسائل، ج ۱۲، ص۲۰۱

تصویر
فهرست