2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. خانواده در قرآن و حدیث ۳

خانواده در قرآن و حدیث ۳

پيامبر صلي الله عليه و آله:
زنان را گرامى نمى دارد، مگر انسان بزرگوار و به آنان اهانت نمى كند،مگر شخص پَست و بى مقدار.
نهج الفصاحه ح۱۵۲۰

+1
2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. خانواده در قرآن و حدیث ۳
+1

خانواده در قرآن و حدیث ۳

پيامبر صلي الله عليه و آله:
زنان را گرامى نمى دارد، مگر انسان بزرگوار و به آنان اهانت نمى كند،مگر شخص پَست و بى مقدار.
نهج الفصاحه ح۱۵۲۰

تصویر
فهرست