3
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. خانواده در قرآن و حدیث ۲

خانواده در قرآن و حدیث ۲

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا اشاره به نفس واحده درایه گویای این حقیقت است که نه مرد به تنهایی کامل است و می تواند به کمال برسد نه زن. مگر بودن و زیستن در محدوده خانواده.

0
3
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. خانواده در قرآن و حدیث ۲
0

خانواده در قرآن و حدیث ۲

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا اشاره به نفس واحده درایه گویای این حقیقت است که نه مرد به تنهایی کامل است و می تواند به کمال برسد نه زن. مگر بودن و زیستن در محدوده خانواده.

تصویر
فهرست