0
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. علم و علم آموزی در اسلام ۸

علم و علم آموزی در اسلام ۸

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) :
وقتی مرگ جوینده دانش فرا رسد و او در این حال باشد شهید مرده است
بحار الأنوار ج۱ ص۱۸۶

0
0
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. علم و علم آموزی در اسلام ۸
0

علم و علم آموزی در اسلام ۸

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) :
وقتی مرگ جوینده دانش فرا رسد و او در این حال باشد شهید مرده است
بحار الأنوار ج۱ ص۱۸۶

تصویر
فهرست