3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. علم و علم آموزی در اسلام ۷

علم و علم آموزی در اسلام ۷

امام صادق علیه السلام فرمود: مردم سه دسته اند: دانشمند و دانشجو و خاشاک روى آب
اصول کافى، جلد ۱، ص: ۳۴

0
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. علم و علم آموزی در اسلام ۷
0

علم و علم آموزی در اسلام ۷

امام صادق علیه السلام فرمود: مردم سه دسته اند: دانشمند و دانشجو و خاشاک روى آب
اصول کافى، جلد ۱، ص: ۳۴

تصویر
فهرست