2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. علم و علم آموزی در اسلام ۶

علم و علم آموزی در اسلام ۶

امام سجاد علیه السلام فرمود:
اگر مردم مى‌دانستند در طلب علم چه فايده‌اى است،دنبال آن مى‌رفتند گر چه خون دل در راه آن بريزند و به گردابها فرو شوند.
اصول کافى جلد ۱ صفحه: ۴۳

+1
2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. علم و علم آموزی در اسلام ۶
+1

علم و علم آموزی در اسلام ۶

امام سجاد علیه السلام فرمود:
اگر مردم مى‌دانستند در طلب علم چه فايده‌اى است،دنبال آن مى‌رفتند گر چه خون دل در راه آن بريزند و به گردابها فرو شوند.
اصول کافى جلد ۱ صفحه: ۴۳

تصویر
فهرست