3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. علم و علم آموزی در اسلام ۴

علم و علم آموزی در اسلام ۴

امام صادق علیه السلام: هر كه دانش آموزد و به كار بندد و آن را براى خداى تعالى تعليم دهد در ملكوت آسمانها بزرگش خوانند و گويند براى خدا ياد گرفت،براى خدا عمل كرد، براى خدا تعليم داد.
اصول کافى جلد ۱ ص: ۴۳

+1
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. علم و علم آموزی در اسلام ۴
+1

علم و علم آموزی در اسلام ۴

امام صادق علیه السلام: هر كه دانش آموزد و به كار بندد و آن را براى خداى تعالى تعليم دهد در ملكوت آسمانها بزرگش خوانند و گويند براى خدا ياد گرفت،براى خدا عمل كرد، براى خدا تعليم داد.
اصول کافى جلد ۱ ص: ۴۳

تصویر
فهرست