4
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. علم و علم آموزی در اسلام ۲

علم و علم آموزی در اسلام ۲

خداوند در قرآن کریم به قلم که مهم‌ترین وسیله و ابزار فراگیری علم محسوب می‌شود، سوگند خورده است.
ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ.
ن، سوگند به قلم و آنچه مینویسند.

+1
4
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. علم و علم آموزی در اسلام ۲
+1

علم و علم آموزی در اسلام ۲

خداوند در قرآن کریم به قلم که مهم‌ترین وسیله و ابزار فراگیری علم محسوب می‌شود، سوگند خورده است.
ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ.
ن، سوگند به قلم و آنچه مینویسند.

تصویر
فهرست