3
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. علم و علم آموزی در اسلام ۱

علم و علم آموزی در اسلام ۱

خداوند در اولین آیاتی که بر پیامبر نازل شده است، از علم و قلم سخن می‌گوید: الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ. او كه با قلم آموخت. آنچه را انسان نمى‌دانست به او آموخت. قلم ۵-۴

0
3
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. علم و علم آموزی در اسلام ۱
0

علم و علم آموزی در اسلام ۱

خداوند در اولین آیاتی که بر پیامبر نازل شده است، از علم و قلم سخن می‌گوید: الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ. او كه با قلم آموخت. آنچه را انسان نمى‌دانست به او آموخت. قلم ۵-۴

تصویر
فهرست