3
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. وحدت در کلام علمای اهل سنت ۱۰

وحدت در کلام علمای اهل سنت ۱۰

شیخ محمد متولی شعراوی:
شیعه دوازده‌امامی به امامت جعفر الصادق بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی‌طالب، از استادان ابوحنیفه هستند. این گروه که به نام امامیه جعفریه و از پیروان مذاهب پاکیزه شناخته شده‌اند، همان‌هایی هستند که شیخ مرحوم ما، شلتوت، رئیس الازهر، فتوای مشهور خود را در خصوص صحت پیروی از مذهب آنان صادر کرد.
ندای وحدت، ترجمه الرسول یدعوکم، حسن سعید، ص۴۸۳٫

0
3
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. وحدت در کلام علمای اهل سنت ۱۰
0

وحدت در کلام علمای اهل سنت ۱۰

شیخ محمد متولی شعراوی:
شیعه دوازده‌امامی به امامت جعفر الصادق بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی‌طالب، از استادان ابوحنیفه هستند. این گروه که به نام امامیه جعفریه و از پیروان مذاهب پاکیزه شناخته شده‌اند، همان‌هایی هستند که شیخ مرحوم ما، شلتوت، رئیس الازهر، فتوای مشهور خود را در خصوص صحت پیروی از مذهب آنان صادر کرد.
ندای وحدت، ترجمه الرسول یدعوکم، حسن سعید، ص۴۸۳٫

تصویر
فهرست