4
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. وحدت در کلام علمای اهل سنت ۶

وحدت در کلام علمای اهل سنت ۶

حسن البنا: بدانید که اهل سنت و شیعه همگى مسلمانند و کلمه توحید: لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله همه آنان را گرد هم مى‏آورد و در این اصل اساسى عقیدتى، شیعه و سنى یکسانند و به هم مى‏رسند؛ اما اختلاف در میان این دو جناح، در فروع و در مسائلى است که مى‌‏توانیم آنها را هم به هم نزدیک کنیم
ذكريات لا مذكرات ص۲۵۰

0
4
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. وحدت در کلام علمای اهل سنت ۶
0

وحدت در کلام علمای اهل سنت ۶

حسن البنا: بدانید که اهل سنت و شیعه همگى مسلمانند و کلمه توحید: لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله همه آنان را گرد هم مى‏آورد و در این اصل اساسى عقیدتى، شیعه و سنى یکسانند و به هم مى‏رسند؛ اما اختلاف در میان این دو جناح، در فروع و در مسائلى است که مى‌‏توانیم آنها را هم به هم نزدیک کنیم
ذكريات لا مذكرات ص۲۵۰

تصویر
فهرست