3
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. وحدت در کلام علمای اهل سنت ۵

وحدت در کلام علمای اهل سنت ۵

محمد عبده
عبده عقیده داشت مذاهب اسلامی و حتی فراتر از آن ادیان بزرگ الهی، باید با یکدیگر وحدت داشته و با هم همکاری نزدیکی داشته باشند
رؤیت اصلاح، ص ۱۳۲

0
3
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. وحدت در کلام علمای اهل سنت ۵
0

وحدت در کلام علمای اهل سنت ۵

محمد عبده
عبده عقیده داشت مذاهب اسلامی و حتی فراتر از آن ادیان بزرگ الهی، باید با یکدیگر وحدت داشته و با هم همکاری نزدیکی داشته باشند
رؤیت اصلاح، ص ۱۳۲

تصویر
فهرست