3
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. اهمیت حضرت زهرا (س) به پرورش فرزندان

اهمیت حضرت زهرا (س) به پرورش فرزندان

حضرت زهرا(س) در پرورش جسم فرزندان خویش و سلامت و بهداشت و تغذیه آنان از هیچ کوششی دریغ نمی ‌ورزیدند. ایشان با وجود سختی‌های فراوان در انجام دادن کارهای خانه، خود فرزندانش را شیر میداد
(مکارم الاخلاق، ص ۱۱۷)

+1
3
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. اهمیت حضرت زهرا (س) به پرورش فرزندان
+1

اهمیت حضرت زهرا (س) به پرورش فرزندان

حضرت زهرا(س) در پرورش جسم فرزندان خویش و سلامت و بهداشت و تغذیه آنان از هیچ کوششی دریغ نمی ‌ورزیدند. ایشان با وجود سختی‌های فراوان در انجام دادن کارهای خانه، خود فرزندانش را شیر میداد
(مکارم الاخلاق، ص ۱۱۷)

تصویر
فهرست