4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. صمیمیت امام علی عله السلام و حضرت فاطمه

صمیمیت امام علی عله السلام و حضرت فاطمه

امیر المؤمنین علی (ع) درمورد حضرت فاطمه (س) می ‌فرمایند دختر پیامبر خدا، همسر و آرام دل من بود. آنچنان با هم همدل وهم راز بودیم که گویی گوشت تن او مخلوط به گوشت و خون من بود
الاحتجاج – ج ۱ ص ۱۸

0
4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. صمیمیت امام علی عله السلام و حضرت فاطمه
0

صمیمیت امام علی عله السلام و حضرت فاطمه

امیر المؤمنین علی (ع) درمورد حضرت فاطمه (س) می ‌فرمایند دختر پیامبر خدا، همسر و آرام دل من بود. آنچنان با هم همدل وهم راز بودیم که گویی گوشت تن او مخلوط به گوشت و خون من بود
الاحتجاج – ج ۱ ص ۱۸

تصویر
فهرست