5
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. ولادت رحمت و برکت

ولادت رحمت و برکت

ولادت عیسی علیه السلام، ولادت رحمت و برکت در جهان برای مردمی بود که بر اثر سلطه‌ی قدرتهای مستکبر و سنگینی نظام‌های تباه‌گر، غرق در ظلمت و جهالت و فساد و محرومیّت و تبعیض بودند. پیام عیسی مسیح، نجات انسانها از این همه بود.
امام خامنه ای ۱۳۶۴/۴/۱۰

+2
5
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. ولادت رحمت و برکت
+2

ولادت رحمت و برکت

ولادت عیسی علیه السلام، ولادت رحمت و برکت در جهان برای مردمی بود که بر اثر سلطه‌ی قدرتهای مستکبر و سنگینی نظام‌های تباه‌گر، غرق در ظلمت و جهالت و فساد و محرومیّت و تبعیض بودند. پیام عیسی مسیح، نجات انسانها از این همه بود.
امام خامنه ای ۱۳۶۴/۴/۱۰

تصویر
فهرست