1
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. حضت عیسی (ع) و پشتیبانی از مظلومان

حضت عیسی (ع) و پشتیبانی از مظلومان

حضرت مسیح پیامبر عظیم الشأن، برای طرفداری مظلومان و برقراری‌‎ ‌‏عدل و رحمت مبعوث ، و با گفتار آسمانی و کردار ملکوتی خود ظالمان و ستمکاران را‌‎ ‌‏محکوم، و مظلومان و مستضعفان را پشتیبانی فرمود
(صحیفه امام، جلد ۱۱، صفحه ۳۷۵)

+1
1
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. حضت عیسی (ع) و پشتیبانی از مظلومان
+1

حضت عیسی (ع) و پشتیبانی از مظلومان

حضرت مسیح پیامبر عظیم الشأن، برای طرفداری مظلومان و برقراری‌‎ ‌‏عدل و رحمت مبعوث ، و با گفتار آسمانی و کردار ملکوتی خود ظالمان و ستمکاران را‌‎ ‌‏محکوم، و مظلومان و مستضعفان را پشتیبانی فرمود
(صحیفه امام، جلد ۱۱، صفحه ۳۷۵)

تصویر
فهرست