4
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. مبارزه حضرت عیسی (ع) با استکبار جهانی

مبارزه حضرت عیسی (ع) با استکبار جهانی

اگر حضرت عیسی مسیح علیه السلام امروز در میان ما میبود، لحظه‌ای را برای مبارزه با سردمداران ظلم و استکبار جهانی از دست نمیداد و گرسنگی و سرگردانی میلیاردها انسانی را که به‌ وسیله‌ی قدرت‌های بزرگ، استثمار و به جنگ و فساد و ستیزه‌ خویی سوق داده میشوند، تحمّل نمیکرد

امام خامنه ای ۱۳۷۰/۱۰/۷

+1
4
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. مبارزه حضرت عیسی (ع) با استکبار جهانی
+1

مبارزه حضرت عیسی (ع) با استکبار جهانی

اگر حضرت عیسی مسیح علیه السلام امروز در میان ما میبود، لحظه‌ای را برای مبارزه با سردمداران ظلم و استکبار جهانی از دست نمیداد و گرسنگی و سرگردانی میلیاردها انسانی را که به‌ وسیله‌ی قدرت‌های بزرگ، استثمار و به جنگ و فساد و ستیزه‌ خویی سوق داده میشوند، تحمّل نمیکرد

امام خامنه ای ۱۳۷۰/۱۰/۷

تصویر
فهرست