2
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. مشابهت بین ادیان در اخلاقیات فردی

مشابهت بین ادیان در اخلاقیات فردی

در اخلاقیات فردی مشابهت بین ادیان خیلی زیاد است؛ در هر بحث اخلاقی مثل صداقت، غیبت، تهمت مشابهت‌هایی بین اسلام و مسیحیت وجود دارد؛ مثلا “نوعدوستی” در مسیحیت هست که در اسلام نیز به شدت بر آن تأکید شده است.
حجت الاسلام هادی صادقی

+1
2
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. مشابهت بین ادیان در اخلاقیات فردی
+1

مشابهت بین ادیان در اخلاقیات فردی

در اخلاقیات فردی مشابهت بین ادیان خیلی زیاد است؛ در هر بحث اخلاقی مثل صداقت، غیبت، تهمت مشابهت‌هایی بین اسلام و مسیحیت وجود دارد؛ مثلا “نوعدوستی” در مسیحیت هست که در اسلام نیز به شدت بر آن تأکید شده است.
حجت الاسلام هادی صادقی

تصویر
فهرست