8
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. نقش بزرگ زینب کبری (س) در حادثه عاشورا

نقش بزرگ زینب کبری (س) در حادثه عاشورا

حادثه‌ی نظامی با شكست ظاهری نیروهای حق در روز عاشورا به پایان رسید؛ اما آن چیزی كه موجب شد این شكست نظامیِ ظاهری، تبدیل به یک پیروزی قطعیِ دائمی شود، عبارت بود از منش زینب كبری‌ و نقش بزرگی كه حضرت زینب بر عهده گرفت امام خامنه ای – ۱۳۸۹/۰۲/۰۱

+4
8
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. نقش بزرگ زینب کبری (س) در حادثه عاشورا
+4

نقش بزرگ زینب کبری (س) در حادثه عاشورا

حادثه‌ی نظامی با شكست ظاهری نیروهای حق در روز عاشورا به پایان رسید؛ اما آن چیزی كه موجب شد این شكست نظامیِ ظاهری، تبدیل به یک پیروزی قطعیِ دائمی شود، عبارت بود از منش زینب كبری‌ و نقش بزرگی كه حضرت زینب بر عهده گرفت امام خامنه ای – ۱۳۸۹/۰۲/۰۱

تصویر
فهرست