4
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. عامل پیروزی در کربلا

عامل پیروزی در کربلا

اینكه گفته میشود در عاشورا، در حادثه‌ی كربلا، خون بر شمشیر پیروز شد؛ كه واقعاً پیروز شد؛ عامل این پیروزی حضرت زینب بود والّا خون در كربلا تمام شد امام خامنه ای ۱۳۸۹/۰۲/۰۱

+1
4
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. عامل پیروزی در کربلا
+1

عامل پیروزی در کربلا

اینكه گفته میشود در عاشورا، در حادثه‌ی كربلا، خون بر شمشیر پیروز شد؛ كه واقعاً پیروز شد؛ عامل این پیروزی حضرت زینب بود والّا خون در كربلا تمام شد امام خامنه ای ۱۳۸۹/۰۲/۰۱

تصویر
فهرست