4
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. چیزی جز زیبایى ندیدم…

چیزی جز زیبایى ندیدم…

در مجلس ابن زیاد؛ آن گاه كه آن ملعون با نیش زبانش براى آزردن حضرت زینب سلام الله علیها می‏گوید: كار خدا را با برادر و خانواده ‏ات چگونه یافتى؟ زینب علیهاالسلام در پاسخ درنگ نمی‏كند، با آرامشى كه از صبر و رضاى قلبى او حكایت داشت فرمود:چیزی جز زیبایى ندیدم. ابن زیاد از پاسخ یك زن اسیر در شگفت می‏ماند، و از این همه صبر و استقامت و تسلیم او در مقابل مصیبت‏ها متعجب می‏شود و قدرت محاجه را از دست می‏دهد
بحارالانوار ج‏۴۵، ص۱۱۶

+2
4
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. چیزی جز زیبایى ندیدم…
+2

چیزی جز زیبایى ندیدم…

در مجلس ابن زیاد؛ آن گاه كه آن ملعون با نیش زبانش براى آزردن حضرت زینب سلام الله علیها می‏گوید: كار خدا را با برادر و خانواده ‏ات چگونه یافتى؟ زینب علیهاالسلام در پاسخ درنگ نمی‏كند، با آرامشى كه از صبر و رضاى قلبى او حكایت داشت فرمود:چیزی جز زیبایى ندیدم. ابن زیاد از پاسخ یك زن اسیر در شگفت می‏ماند، و از این همه صبر و استقامت و تسلیم او در مقابل مصیبت‏ها متعجب می‏شود و قدرت محاجه را از دست می‏دهد
بحارالانوار ج‏۴۵، ص۱۱۶

تصویر
فهرست