8
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. زینب سلام الله علیها و عشق به عبادت …

زینب سلام الله علیها و عشق به عبادت …

حضرت زینب علیها السلام ازعاشقان عبادت و شب زنده داران عاشق بود، و هیچ مصیبتى او را از عبادت باز نداشت امام سجاد علیه السلام فرمود: عمه‏ ام زینب در مسیر كوفه تا شام همه نمازهاى واجب و مستحب را اقامه مي‏نمود و در بعضى منازل از شدت گرسنگى و ضعف، نشسته نماز می گزارد
ریاحین الشریعه، ج‏۳، ص‏۶۲

+2
8
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. زینب سلام الله علیها و عشق به عبادت …
+2

زینب سلام الله علیها و عشق به عبادت …

حضرت زینب علیها السلام ازعاشقان عبادت و شب زنده داران عاشق بود، و هیچ مصیبتى او را از عبادت باز نداشت امام سجاد علیه السلام فرمود: عمه‏ ام زینب در مسیر كوفه تا شام همه نمازهاى واجب و مستحب را اقامه مي‏نمود و در بعضى منازل از شدت گرسنگى و ضعف، نشسته نماز می گزارد
ریاحین الشریعه، ج‏۳، ص‏۶۲

تصویر
فهرست