2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. آسیب دانش

آسیب دانش

امام على عليه السلام می فرمایند
اساس دانش ، نرمش است و آسيب آن ، خشونت
بحارالأنوار : ج ۲ ص ۵۸

0
2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. آسیب دانش
0

آسیب دانش

امام على عليه السلام می فرمایند
اساس دانش ، نرمش است و آسيب آن ، خشونت
بحارالأنوار : ج ۲ ص ۵۸

تصویر
فهرست